Umbra spiridusilor dublat in romana online dating Brian biswas red deer adult chat

De asemenea, nu înţelegeau cum îi puteau place anume manifestări extravagante ale plasticii contemporane, sau cum putea asista atât de senin la descompunerea precipitată – anunţând iminenţa lor dispariţie – a instituţiilor şi culturii ţărăneşti.

Explicaţia era totuşi simplă: ca şi Nae lonescu, profesorul şi învăţătorul lui, Mircea Vulcănescu credea în Viaţă şi privea cu interes şi simpatie orice nouă create a Vieţii, pe orice plan s-ar fi realizat ea: social, politic, cultural.

Noi n-am mâncat caviar pe la recepţii oficiale şi nici n-am sorbit şampanie din condurul Cenuşăresei.

Noi suntem nişte ziarişti şi atât, nişte oameni ca toţi oamenii, care s-au săturat de pupincurism şi mediocritate.

Cenzura acestor neostalinişti te obligă fie să-i lingi pe ei, fie să-ţi pui leucoplast la gură. Nouă nu ne-a dat nimeni pe daiboj spaţii şi locuinţe de protocol.

Noi n-am fost scutiţi de taxe şi impozite, trecute peste noapte la datoria publică.

“Nu ştiai ce să admiri mai întâi: nestăvilită lui curiozitate, cultura lui vastă, solidă, bine articulată, sau inteligenţa lui, generozitatea, umorul sau spontaneitatea cu care-şi trăia credinţa şi iscusinţa cu care şi-o tălmăcea.

Nu cred c-am întâlnit alt om înzestrat cu atâtea daruri. Am cunoscut, desigur, savanţi care se încumetă să citească în treizeci de limbi, sau stăpânesc în de-amănuntul istoria unei ţări sau a unui continent, sau au pătruns toate tainele fizicii şi matematicilor, sau înţeleg nenumărate sisteme filozofice.

Până atunci însă, e absolut necesar ca prigoana dezlănţuită contra noastră să înceteze brusc, aşa cum a început. Te-ar vrea pus pe scaunul electic, ars pe rug, tras pe roată, spânzurat de limbă sau mitraliat la repezeală.Pentru el, eşti un nimeni, un ins incolor şi inodor, fără un statut social bine delimitat şi, mai ales, fără nici un drept. Noi n-am primit zeci de mii de parai de la Fundaţia “Soros”.Dar mintea lui Mircea Vulcănescu era altfel alcătuită.După ce-l cunoşteai mai bine, înţelegeai că dacă ar fi trebuit, ar fi putut şi el învăţa treizeci de limbi, sau istoria unui continent, sau matematicile superioare. Mai mult: înţelegea – şi-ţi explica – de ce-l interesează cutare sau cutare disciplină, un anumit autor sau o anumită opera.

Search for umbra spiridusilor dublat in romana online dating:

umbra spiridusilor dublat in romana online dating-12umbra spiridusilor dublat in romana online dating-88umbra spiridusilor dublat in romana online dating-80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “umbra spiridusilor dublat in romana online dating”